JV 2017/153, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1414, 201605645/1/V1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, aanvraag, Gezinshereniging, Openbare orde, Gezinsleven, bij Nederlands kind, Kinderen, rechten van, Armenië

Samenvatting

Belangen van kind versus openbare orde; ouders moeten zelf beslissen of kinderen al dan niet Nederland verlaten.

Volgens vaste jurisprudentie van het EHRM (Jeunesse t. Nederland («JV» 2014/343 m.nt. P. Boeles) en El Ghatet t. Zwitserland («JV» 2017/2, m.nt. E. Hilbrink…

Verder lezen
Terug naar overzicht