JV 2017/192, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1507, 201606557/1/V6 (met annotatie van dr. R.H. van Ooik)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Heroverweging besluit, Ne bis in idem, Nova, Rechtszekerheidsbeginsel

Samenvatting

Arrest Essent geen novum en arresten Arcor en Byankov nopen niet tot heroverweging boetebesluit.

Bij besluit van 11 mei 2010 is appellante (inlener) een bestuurlijke boete van € 264.000 opgelegd wegens het tewerkstellen van 29 vreemdelingen bij het opbouwen van steigers. Voor de vreemdelingen waren geen tewerkstellingsvergunningen afgegeven, noch bij een nevenvestiging van bedrijf A, noch bij bedrijf B, gevestigd te Keulen…

Verder lezen
Terug naar overzicht