JV 2017/200, HvJ EU 26-07-2017, ECLI:EU:C:2017:586, C-646/16 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Schengengrenscode, Visum, Grensbewaking

Samenvatting

Dublinverordening; feitelijk dulden binnenkomst asielzoekers ten behoeve van doorreis.

Het Hof (Grote kamer) in antwoord op de prejudiciële vragen van het Verwaltungsgerichtshof (hoogste bestuursrechter, Oostenrijk) van 14 december 2016 verklaart voor recht:

1. Art. 12 van Verordening (EU) nr. 604/2013 (...) gelezen in samenhang met art. 2 sub m, van die verordening, moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat de autoriteiten van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht