JV 2017/203, RvS 03-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1744, 201703480/1/V2 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Irak, Vestigingsalternatief, Ambtsbericht

Samenvatting

Vestigingsalternatief Bagdad; positie soennieten niet significant verslechterd ten opzichte van ambtsbericht 2016.

Aan de vreemdeling uit Mosul, provincie Ninewa, Irak, is een vestigingsalternatief in de stad Bagdad tegengeworpen door de SvV&J.

1. De ABRvS stelt dat de SvV&J terecht aanvoert dat uit de door de rechtbank aangehaalde passage uit het ambtsbericht uit 2016 niet kan worden afgeleid dat een ontheemde in de stad Bagdad, om toegang en verblijf…

Verder lezen
Terug naar overzicht