JV 2017/204, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1826, 201605550/1/V1 (met annotatie van mr. dr. C.H. Slingenberg)

Inhoudsindicatie

Illegalen, Opvang, meewerkcriterium, Motivering, Vertrekplicht, Onderzoeksplicht

Samenvatting

Invulling meewerkvoorwaarde voor toegang tot VBL.

1. De beslissing om een vreemdeling toe te laten tot de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) wordt getoetst aan een interne vaste gedragslijn. Het is niet bij besluit vastgesteld en evenmin als zodanig op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Het betreft dan ook geen beleidsregel als bedoeld in art. 1:3 lid 4 Awb. Art. 4:82 Awb is niet van toepassing; vergelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht