JV 2017/209, RvS 24-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2289, 201605630/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Aanvraag, indiening, Dublinverordening, Italië, Termijnen, Rechtsgevolgen, in stand laten van

Samenvatting

Acceptatie Duits claimverzoek door Italië betekent niet dat asielverzoek in Italië geacht wordt in behandeling te zijn; onjuiste claimgrond geen bezwaar.

De Italiaanse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor behandeling van de asielprocedure door een fictief claimakkoord na het verstrijken van de termijn. Is art. 18 lid 1 sub b Dv van toepassing wanneer de vreemdeling in Italië nimmer in persoon een asielverzoek heeft gedaan?

Uit art…

Verder lezen
Terug naar overzicht