JV 2017/211, RvS 01-09-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2377, 201601202/1/V2

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Uitlevering, verzoek, Georgië, Onderzoeksplicht, Zelf in de zaak voorzien

Samenvatting

Uitleveringsverzoek onvoldoende voor tegenwerping art. 1F Vluchtelingenverdrag.

De aanvraag is afgewezen, omdat er volgens de SvV&J ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat de vreemdeling zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige niet-politieke misdrijven en handelingen als bedoeld in art. 1F Vluchtelingenverdrag. De SvV&J verwijst daartoe naar een Georgisch uitleveringsverzoek.

1. De SvV&J kent…

Verder lezen
Terug naar overzicht