JV 2017/36, RvS 02-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3229, 201607425/1/V1 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Zuid-Afrika, Minderheden en minderheidsgroepen, Discriminatie, Bescherming autoriteiten, Vervolging, gronden

Samenvatting

Geen groepsvervolging blanke Zuid-Afrikanen, discriminatie niet zo ernstig dat sprake is van vervolging.

De SvV&J heeft de asielaanvragen van de blanke, Zuid-Afrikaanse vreemdelingen afgewezen omdat de geloofwaardig geachte gebeurtenissen niet zijn te herleiden tot een specifiek op de persoon van de vreemdelingen gerichte negatieve aandacht en er geen grond is voor de aanname dat de jegens hen begane commune delicten…

Verder lezen
Terug naar overzicht