JV 2017/40, RvS 08-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3232, 201606176/1/V2

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Beslistermijn, Besluit, niet tijdig, Richtlijn, Procedure-, Rechtsbijstand, Dwangsom

Samenvatting

Verlenging beslistermijn door publicatie WBV in situatie dat groot aantal asielaanvragen wordt ingediend in lijn met art. 31 lid 6 Procedurerichtlijn.

De rechtbank heeft de SvV&J een dwangsom opgelegd wegens het niet tijdig beslissen op de asielaanvragen en overwogen dat de SvV&J gehouden was de vreemdelingen bij brief te informeren over de verlenging van de beslistermijn. De SvV&J betoogt dat met de inwerkingtreding…

Verder lezen
Terug naar overzicht