JV 2017/41, RvS 09-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3291, 201605509/1/V3 (met annotatie van mr. S. Rafi)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, Italië, Kinderen, rechten van, Opvang, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Uit N.A. volgt dat EHRM beperkte opvangplekken bij beoordeling heeft betrokken; geen individuele garanties nodig; toezegging vergroting capaciteit SPRAR-locaties.

De vreemdeling heeft mede namens haar minderjarig kind asiel aangevraagd. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft krachtens art. 12 lid 2 Dublin III Italië verantwoordelijk gehouden voor de behandeling van de aanvraag. Italië heeft het overnameverzoek geaccepteerd.

Uit de beslissing…

Verder lezen
Terug naar overzicht