JV 2017/50, RvS 20-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3350, 201609138/3/V2

Inhoudsindicatie

Hoger beroep, Voorlopige voorziening, Schorsende werking, Onmenselijke behandeling, Veilige derde landen

Samenvatting

Wijziging schorsingspraktijk van asielbesluiten bij ABRvS naar aanleiding van EHRM-arrest A.M.

Gelet op het arrest van het EHRM A.M. (5 juli 2016,) ziet de voorzieningenrechter zich geconfronteerd met de situatie waarin, enerzijds, de wetgever niet heeft voorzien in een wettelijke regeling die aan het hoger beroep in asielzaken van rechtswege schorsende werking toekent, en, anderzijds, het ontbreken van een dergelijke regeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht