JVGGZ 2011/15, Regionaal Tuchtcollege Groningen 02-11-2010, , G2010/09

Inhoudsindicatie

Tuchtrecht, Klacht van curator, Onrechtmatige vrijheidsberoving, Separatie zonder Bopz-titel

Samenvatting

Klaagster is curator van haar broer die in oktober 2007 zonder Bopz-titel op de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis werd opgenomen, dezelfde dag werd gesepareerd, geruime tijd gesepareerd bleef en in maart 2008 naar elders werd overgeplaatst; verweerder was gedurende genoemde periode hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de te verlenen zorg.

Het tuchtcollege overweegt dat niet is voldaan aan de informatieplicht richting klaagster, dat er geen overeengekomen behandelingsplan was waaruit blijkt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht