JVGGZ 2011/21, Rechtbank Haarlem 22-04-2011, , 179731 (met annotatie van T.P. Widdershoven)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz, Beperking in telefoonverkeer, Beperking in internetgebruik, Hoorplicht, Schriftelijkheidseis, Schadevergoeding

Samenvatting

Klacht aangaande een beperking in telefoonverkeer en internetgebruik. Op 11 februari 2011 ontvangt de instelling als melding van de politie dat personen zich gestalkt voelden door betrokkene, waarop tot voornoemde beperking wordt besloten. Op 11 maart 2001 schrijft de officier van justitie dat het feitencomplex waarop de melding was gebaseerd niet zou leiden tot een aangifte of een strafvervolging van betrokkene…

Verder lezen
Terug naar overzicht