JVGGZ 2011/44, Rechtbank Maastricht 18-02-2011, BP5716, 148827 (met annotatie van B.J.M. Frederiks)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz, Dwangbehandeling (verplicht douchen), Douchen onder dwang

Samenvatting

Verstandelijk gehandicaptenzorg. Aan de orde is een klacht over de aan verzoeker opgelegde verplichting om dagelijks, en sinds maart 2010 om de dag, te douchen.

De rechtbank acht een verplichting om dagelijks te douchen in het algemeen niet onredelijk of onrechtmatig. In het geval van verzoeker is dat naar het oordeel van de rechtbank niet anders. Door verzoeker is niet weersproken dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht