JVGGZ 2012/12, EHRM 06-12-2011, , 8595/06 (met annotatie van mr. L. Lavrysen)

Inhoudsindicatie

Internering, Psychische ziekte, Onaangepaste detentieomstandigheden, Zelfmoord in gevangenis, Recht op leven, Onwettige detentie

Samenvatting

Deze uitspraak van het Europese Hof is eerder gepubliceerd in het tijdschrift «EHRC». De redactie van «JVggz» acht de uitspraak met de annotatie van mr. L. Lavrysen van belang voor de praktijk van de verplichte ggz. De redactie van «EHRC» wordt dank gezegd voor haar bereidwilligheid aan deze herpublicatie mee te werken.

Tom De Clippel, de zoon van de verzoekers…

Verder lezen
Terug naar overzicht