JVGGZ 2012/37, Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 04-05-2012, , 11/4388/TA (met annotatie van T.P. Widdershoven)

Inhoudsindicatie

Voor Bopz-patiënt in justitiële tbs-kliniek geldt interne rechtspositieregeling van de Wet Bopz, Justitiële tbs-kliniek

Samenvatting

Klager is op grond van een Bopz-titel geplaatst in een justitiële tbs-inrichting. Het hoofd van de inrichting geeft aan dat voor wat betreft de interne rechtspositie van klager de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) leidend is.

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming overweegt dat een met een Bopz-machtiging opgenomen patiënt moet kunnen afgaan op…

Verder lezen
Terug naar overzicht