JVGGZ 2012/38, Klachtencommissie Patiënten/Cliënten GGz Centraal 08-05-2012, , KC 2012 – 030 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 Wet Bopz, Dwangbehandeling (medicatie), Dwangbehandeling op grond van extern gevaar, Driemaandentermijn art. 38c lid 2 Wet Bopz: beginmoment, Standpunt Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenvatting

Op 23 december 2012 is aan klaagster dwangbehandeling met medicatie aangezegd. Klaagster heeft over deze beslissing op 19 januari 2012 een klacht bij de klachtencommissie ingediend. De klacht is op formele gronden gegrond verklaard en inhoudelijk ongegrond verklaard. De betreffende dwangbehandeling is tot en met 22 maart 2012 niet geëffectueerd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht