JVGGZ 2012/9, Rechtbank Leeuwarden 01-11-2011, , 115769 (met annotatie van mr. E.J. van Keken)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voortzetting inbewaringstelling, Termijnoverschrijding door rechtbank

Samenvatting

Op woensdag 26 oktober 2011 verzoekt de officier van justitie een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling. Op vrijdag 28 oktober 2011 verwijst de Rechtbank Arnhem de zaak ter verdere behandeling naar de Rechtbank Leeuwarden. Op dinsdag 1 november 2011 acht deze rechtbank geen termijnoverschrijding aanwezig die tot niet-ontvankelijkheid zou moeten leiden.

Uitspraak

Rechtbank:

Beschikking (...) inzake:

Betrokkene, geboren op (...), wonende te (...), verblijvende in GGZ Jelgerhuis te Leeuwarden.

Procesverloop

De…

Verder lezen
Terug naar overzicht