JVGGZ 2013/52, Rechtbank Limburg 06-09-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:5479, C/03/182333 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding na onrechtmatige last tot inbewaringstelling, Geneeskundige verklaring niet opgemaakt door niet bij de behandeling betrokken psychiater, Verantwoordelijkheid burgemeester, Immateriële schade

Samenvatting

In de beschikking van de Hoge Raad van 21 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:CA3936, «JVggz» 2013/37, m.nt. W. Dijkers) is beslist dat de vuistregel dat in het algemeen een jaar moet zijn verstreken wil een voormalige behandelaar kunnen worden aangemerkt als ‘niet bij de behandeling betrokken…

Verder lezen
Terug naar overzicht