JVGGZ 2014/27, Rechtbank Limburg 02-05-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:4500, C/03/187014/BZ RK 14/34 (met annotatie van mr. dr. S.P.K. Welie)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 e.v. Wet Bopz, Toepassing van middelen of maatregelen (separatie of afzondering), Dwangbehandeling, Schriftelijke gemotiveerde mededeling over dwangtoepassing, Vrijheidsbeperking (bezoek patiëntenvertrouwenspersoon en advocaat), Verzoekschriftprocedure, Rol van de rechter, Lijdelijkheid, Inquisitiebeginsel, Onderzoeksplicht, ‘Fair trial’

Samenvatting

Nadat al haar klachten ongegrond zijn verklaard door de klachtencommissie, legt betrokkene, die op dat moment krachtens een voorlopige machtiging als bedoeld in art. 2 Wet Bopz in het psychiatrisch ziekenhuis verblijft, …

Verder lezen
Terug naar overzicht