JVGGZ 2015/29, Rechtbank Limburg 20-03-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:3098, C/03/201353 (met annotatie van T.P. Widdershoven)

Inhoudsindicatie

Klacht ex art. 41 e.v, Wet Bopz, Wilsonbekwaamverklaring, Beperking bewegingsvrijheid, Schriftelijk gemotiveerde mededeling over vrijheidsbeperking ontbreekt, Schadevergoeding

Samenvatting

Klager, opgenomen met een voorlopige machtiging, heeft klachten ingediend over a) een wilsonbekwaamverklaring en b) het beperken van zijn bewegingsvrijheid. Voorts verzoekt klager om schadevergoeding.

Aangaande de klacht onder a) oordeelt de rechtbank dat een formele beslissing als bedoeld in art. 38a lid 4 Wet Bopz van de voor de behandeling van verzoeker verantwoordelijke persoon, …

Verder lezen
Terug naar overzicht