JW 2009/28, HvJ EG 15-01-2009, , zaak C-383/07

Inhoudsindicatie

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG

Samenvatting

Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Duitsland)1

Uitspraak

De casus

Het verzoek om een prejudiciële beslissing verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen M-K Europa GmbH & Co. KG (hierna: ‘M-K Europa’) en de Stadt Regensburg over een besluit van laatstgenoemde om het in de handel brengen van een uit Japan afkomstig levensmiddel met de naam ‘Man-Koso 3000’ (hierna: ‘Man-Koso’) te verbieden.

Man-Koso…

Verder lezen
Terug naar overzicht