JWA 2016/3, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:709, 201503226/1/R6 (met annotatie van A.L. van de Kamp)

Inhoudsindicatie

Windpark, Kernzone primaire waterkering

Samenvatting

Het rijksinpassingsplan ‘Windpark Krammer’ maakt een windpark met 35 windturbines mogelijk op en rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland.

Volgens appellant is het rijksinpassingsplan in strijd met een beleidsregel die verbiedt dat een windpark wordt gebouwd op een primaire waterkering. De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben dit erkend. Echter, de beleidsregel is vanwege de ontwikkeling van de techniek achterhaald en strikte toepassing van de beleidsregel leidt daarom tot een resultaat dat het doel…

Verder lezen
Terug naar overzicht