JWA 2017/10, RvS 12-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1862, 201603921

Inhoudsindicatie

projectplan Waterwet

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden heeft een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de realisatie van natuurontwikkeling en het vasthouden van gebiedseigen water te Anserveld. De verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op werken en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een projectplan Waterwet, welke is vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Reest en Wieden. Appellanten hebben hier bezwaar tegen gemaakt.

Appellanten zijn het oneens met de uitkomsten van een hydrologisch onderzoek, die in het kader van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht