Kabinet wil beperking geluidsoverlast


De ministerraad heeft ingestemd met de introductie van geluidsproductieplafonds waarmee een maximum wordt gesteld aan de hoeveelheid geluid die een rijksweg of hoofdspoorweg mag produceren. Deze plafonds moeten permanent worden nageleefd. Een daartoe strekkende wetswijziging wordt aan de Tweede Kamer gezonden.

VROM meent dat de huidige wetgeving de burger onvoldoende beschermt tegen toename van geluidoverlast bij groei van het verkeer. Dat komt omdat de regels vooral betrekking hebben op situaties waarin de weg of het spoor wordt gewijzigd. In de praktijk blijkt dat toename van geluid door groei van verkeer nauwelijks aan banden is gelegd. Daar moeten nieuwe regels een einde aan maken door in plaats van de huidige ingewikkelde regels bij wijzigingen van een weg of spoor één heldere geluidgrens te hanteren: het geluidsproductieplafond.

Dit houdt in dat rondom rijkswegen en hoofdspoorwegen maximale geluidwaarden worden vastgelegd. De geluidsproductieplafonds moeten door de beheerder worden nageleefd. In situaties met groei van verkeer zijn dus geluidreducerende maatregelen nodig om overschrijding van de geluidsproductieplafonds te voorkomen. VROM stelt dat door dit nieuwe instrument circa één miljoen woningen rond rijkswegen en spoorwegen beter worden beschermd tegen toename van geluidsoverlast.

Persbericht VROM 30 oktober 2009

Verder lezen
Terug naar overzicht