Naar de inhoud

Kamer akkoord met verplichting beschut werk

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) waarmee gemeenten worden verplicht werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking voor wie alleen een beschutte omgeving geschikt is om te kunnen functioneren.

Klijnsma kwam tot deze wijziging van de Participatiewet nadat uit onderzoek van de Inspectie SZW was gebleken dat het aantal aangeboden beschutwerkplekken ver achterblijft bij de geraamde aantallen. Een kwart van alle gemeenten bleek de voorziening helemaal niet beschikbaar te stellen.

‘Het op voorhand niet aanbieden van de voorziening beschut werk, zonder de specifieke behoeften en mogelijkheden van mensen te kennen, is strijdig met de bedoeling van de wet dat maatwerk moet worden geleverd’, aldus de staatssecretaris in een toelichting.

Praktijkroute

De Kamer ging ook akkoord met de zogeheten praktijkroute, waarbij op de werkplek zelf wordt bekeken of iemand vanwege zijn of haar beperking tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. Die praktijkroute is er gekomen op aandringen van de gemeenten die deze werkwijze minder bureaucratisch en minder omslachtig vinden. De loonwaarde hoeft dan niet meer door de gemeente te worden bepaald, maar op de werkvloer.

Klijnsma hoopt dat het wetsvoorstel nu snel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zodat de aanpassingen per 1 januari van kracht kunnen worden. (LM)

TSVNG201619-15BESCHUTWERKEN