Kamerbrief over uitkomst bemiddeling KNRM-Noordgat


Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek over het geschil tussen Rederij Noordgat en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNMR).

Minister Schultz van Haegen stelt vast dat er geen draagvlak is bij beide partijen voor een eenduidig kader waarop een geschillencommissie zich kan baseren. Hiervoor is het niet opportuun een commissie in te stellen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht