Kamerbrief over uitwerking inbesteding schoonmaakwerkzaamheden Rijksoverheid


Bij brief van 23 juni jl. heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van de inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden, zoals toegezegd in zijn brief van 31 januari 2014. 

In oktober 2013 heeft het kabinet al besloten dat schoonmaakmedewerkers in dienst van de Rijksoverheid zullen komen en dat de schoonmaak in eigen beheer zal worden uitgevoerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voornemen uit het regeerakkoord om de zwakke positie van werknemers in de facilitaire dienstverlening te verbeteren, zo verwoordt het kabinet.  De schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk zullen worden ondergebracht in een nog op te richten organisatie.

In de brief wordt ingegaan op de effecten die inbesteding zal hebben op de Rijksdienst en het bedrijfsleven, en op de gevolgen voor Defensie en de Nationale Politie indien zij hun schoonmaakdienstverlening  betrekken van de schoonmaakorganisatie van het Rijk. In een aparte bijlage wordt aan de hand van een door KPMG doorontwikkelde business case ingegaan op te verwachten kosten van de inbesteding van de schoonmaak.
Verder lezen
Terug naar overzicht