Kamerstuk 1997-1998, 25709 nr. 4: Wijziging Wet op de vennootschapsbelasting 1969 e.a. i.v.m. fiscale begeleiding juridische splitsing rechtspersonen; Verslag van de vaste commissie voor Financiën

Wijziging Wet op de vennootschapsbelasting 1969 e.a. i.v.m. fiscale begeleiding juridische splitsing rechtspersonen; Verslag van de vaste commissie voor Financiën

Gepubliceerd op: 29-12-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht