Kamerstuk 1997-1998, 25746 nr. 67: Voorstel van Wet herstructurering varkenshouderij; Motie over driemaandelijkse rapportage aan de Kamer over fosfaat- en stikstofproduktie door de varkenshouderij

Voorstel van Wet herstructurering varkenshouderij; Motie over driemaandelijkse rapportage aan de Kamer over fosfaat- en stikstofproduktie door de varkenshouderij

Gepubliceerd op: 06-01-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht