Kamerstuk 1997-1998, 25753 nr. 1;2: Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden, gegevensdragers; Voorstel van wet

Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden, gegevensdragers; Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 26-11-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht