Kamerstuk 1997-1998, 25753 nr. 4: Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden, gegevensdragers; Verslag

Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden, gegevensdragers; Verslag

Gepubliceerd op: 22-12-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht