Kamerstuk 1997-1998, 25753 nr. 5: Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden, gegevensdragers; Nota van wijziging inzake de in aftrek gebrachte omzetbelasting t.a.v. onroerende zaken en…

Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek en andere wetten i.v.m. verkorting bewaartermijn boeken, bescheiden, gegevensdragers; Nota van wijziging inzake de in aftrek gebrachte omzetbelasting t.a.v. onroerende zaken en omkering bewijslast administr. plichten

Gepubliceerd op: 22-01-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht