Kamerstuk 1997-1998, 25766 nr. 3: Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. verboden handelingen; Memorie van toelichting

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. verboden handelingen; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 12-12-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht