Kamerstuk 1997-1998, 25778 nr. 2: Wijziging begroting uitgaven en ontvansten Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) 1997 (i.v.m. Najaarsnota); Memorie van toelichting

Wijziging begroting uitgaven en ontvansten Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) 1997 (i.v.m. Najaarsnota); Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 15-12-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht