Kamerstuk 1997-1998, 25778 nr. 4: Wijziging begroting uitgaven en ontvansten Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) 1997 (i.v.m. Najaarsnota); Nota van verbetering

Wijziging begroting uitgaven en ontvansten Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) 1997 (i.v.m. Najaarsnota); Nota van verbetering

Gepubliceerd op: 06-01-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht