Kamerstuk 1997-1998, 25795 nr. A: Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O.P.G. Vos c.s. tot wijziging van de Visserijwet 1963; Advies en nader rapport (advies Raad van State en reactie van de indieners)

Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O.P.G. Vos c.s. tot wijziging van de Visserijwet 1963; Advies en nader rapport (advies Raad van State en reactie van de indieners)

Gepubliceerd op: 25-03-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht