Kamerstuk 1997-1998, 25796 nr. 3: Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Memorie van toelichting

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 15-12-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht