Kamerstuk 1997-1998, 25796 nr. 5: Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Gewijzigde memorie van toelichting

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Gewijzigde memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 26-05-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht