Kamerstuk 1997-1998, 25798 nr. 3: Wijziging Wet primair onderwijs, de Wet expertisecentra en Wet voortgezet onderwijs; bijdrageregeling leerlingenvervoer; Memorie van toelichting

Wijziging Wet primair onderwijs, de Wet expertisecentra en Wet voortgezet onderwijs; bijdrageregeling leerlingenvervoer; Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 16-12-1997


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht