Kamerstuk 1997-1998, 25798 nr. 6: Wijziging Wet primair onderwijs, de Wet expertisecentra en Wet voortgezet onderwijs; bijdrageregeling leerlingenvervoer; Nota van wijziging inzake technische aanpassing aan de wet van 2 april 1998, Stb. 288 (Wet primair…

Wijziging Wet primair onderwijs, de Wet expertisecentra en Wet voortgezet onderwijs; bijdrageregeling leerlingenvervoer; Nota van wijziging inzake technische aanpassing aan de wet van 2 april 1998, Stb. 288 (Wet primair onderwijs en Wet expertisecentra)

Gepubliceerd op: 12-06-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht