Kamerstuk 1998-1999, 25733 nr. 25: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs; Verslag schriftelijk overleg met beantwoording van vragen vaste commissie voor OCW naar aanleiding van de derde voortgangsrapportage terzake

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs; Verslag schriftelijk overleg met beantwoording van vragen vaste commissie voor OCW naar aanleiding van de derde voortgangsrapportage terzake

Gepubliceerd op: 21-01-1999


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht