Kamerstuk 1998-1999, 25798 nr. 14: Wijziging Wet primair onderwijs, de Wet expertisecentra en Wet voortgezet onderwijs; bijdrageregeling leerlingenvervoer; Amendement m.b.t. de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer indien de dichtstbijzijnde speciale…

Wijziging Wet primair onderwijs, de Wet expertisecentra en Wet voortgezet onderwijs; bijdrageregeling leerlingenvervoer; Amendement m.b.t. de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer indien de dichtstbijzijnde speciale school verder weg ligt dan 20 km.

Gepubliceerd op: 29-09-1998


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht