Kamerstuk 1998-1999, 25809 nr. 11: Archieven Militaire Inlichtingendienst (MID); Brief minister met de voortgangsrapportage over het archiefbeheer bij de MID, evenals het inspectierapport van de rijksarchivaris

Archieven Militaire Inlichtingendienst (MID); Brief minister met de voortgangsrapportage over het archiefbeheer bij de MID, evenals het inspectierapport van de rijksarchivaris

Gepubliceerd op: 17-03-1999


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht