Kamerstuk 1998-1999, 25821 nr. 6: Opneming in Wet toezicht beleggingsinstellingen c.a. van bepalingen over dwangsom, bestuurlijke boete en rechtsgang; Nota van wijziging inzake de mogelijkheid naar gelang de ernst van de overtreding een passende boete op…

Opneming in Wet toezicht beleggingsinstellingen c.a. van bepalingen over dwangsom, bestuurlijke boete en rechtsgang; Nota van wijziging inzake de mogelijkheid naar gelang de ernst van de overtreding een passende boete op te leggen

Gepubliceerd op: 15-03-1999


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht