Kamerstuk 1999-2000, 25796 nr. 9: Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Amendement over het beperking van de harmonisatie tot 10% van de voor de bewonersmutatie geldende huurprijs

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Amendement over het beperking van de harmonisatie tot 10% van de voor de bewonersmutatie geldende huurprijs

Gepubliceerd op: 07-04-2000


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht