Kamerstuk 1999-2000, 25817 nr. 10: Vangnetregeling huursubsidie; Brief staatssecretaris over achterwege laten van herbehandeling van de beslissingen genomen op aanvragen inzake de Regeling bijdrage huurlasten

Vangnetregeling huursubsidie; Brief staatssecretaris over achterwege laten van herbehandeling van de beslissingen genomen op aanvragen inzake de Regeling bijdrage huurlasten

Gepubliceerd op: 02-12-1999


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht