Kamerstuk 2001-2002, 25726 nr. 20: Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden; Brief minister over zijn besluit inzake onorthodoxe preventie-aanpakken, die gemeenten indienden i.h.k.v. het Preventiebeleid 2001-2004

Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden; Brief minister over zijn besluit inzake onorthodoxe preventie-aanpakken, die gemeenten indienden i.h.k.v. het Preventiebeleid 2001-2004

Gepubliceerd op: 09-07-2002


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht