Kamerstuk 2001-2002, 25796 nr. 15: Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Brief staatssecretaris over de gemiddelde huurstijging bij harmonisatie in 2001 en over de stijging van het…

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg over begrenzing van de huurharmonisatie; Brief staatssecretaris over de gemiddelde huurstijging bij harmonisatie in 2001 en over de stijging van het huursubsidiebeslag bij harmonisatie

Gepubliceerd op: 17-07-2002


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht