Kamerstuk 2001-2002, 28000-B;28000-C nr. 19: Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2002; Brief minister over tweede tussenrapportage in het kader van het Plan van Aanpak Transparantie in de Financiële Verhouding tussen Rijk en…

Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2002; Brief minister over tweede tussenrapportage in het kader van het Plan van Aanpak Transparantie in de Financiële Verhouding tussen Rijk en gemeenten (Plavat)

Gepubliceerd op: 21-01-2002


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht